Árnyék és Fény Önismeret Fejlesztő Műhely
Weboldal alcíme

Az asztrológiai megközelítést az életünk minden fontosabb területére alkalmazhatjuk tudatosságunk, önismeretünk, rálátásunk növelésére, és így közelebb juthatunk magunkkal, és a helyzetünkkel való szembenézésre. Használhatjuk egy fajta "kezelési útmutatónak" is, amennyiben kapcsolatainkban való együttműködésünk javítását tűzzük ki célul.

A legfontosabb elemzési területek rendszerint a következők szoktak lenni:

- Személyiségelemzés: arcok és sorsfonal - magában foglalja viselkedési mintáink, belső énünk, gyökereink, karmikus feladataink áttekintését. Ez a klasszikus születési horoszkóp, vagy szaknyelven un. radix üzenetének értelmezése.

- Betegségeink okai, belső harcaink

- Jövőbeli tendenciák áttekintése - elsősorban a klasszikus "éves horoszkóp". Hosszabb időszakokra történő előretekintés csak speciális  esetekben ajánlott, ellenkező esetben a túl messzire tekintés elvonja a figyelmet a jelenben és elkövetkező közeli jövőben megjelenő feladatainkról.

- Gyermekeink személyisége, nevelési sajátosságok

- Kapcsolataink feladatai, üzenete, sajátosságai

Bár az egyes beszélgetések más-más terültere fókuszálhatnak, ám a közös megközelítési szemüvegen túl, van néhány szabály, melyeket mindenek előtt követek, ezért fontosnak ítélem ezek kiemelését:

- A beszélgetés során elhangzó információk csak azokra a személyekre tartoznak, akik a beszélgetés során jelen vannak - azt az Érkező belátására bízom, hogy rajta kívül jelen van-e bárki más is. Saját részről engem teljes titoktartás kötelez. Külső személy számára ezekről a beszélgetésekről semminemű információt át nem adok. Ennek megfelelően,

- Amennyiben az Érkező bárki ismerőséről kíván információkat kérni - ehhez az adott ismerős hozzájárulását kérem.

- Bármiféle elemzése csak konkrét kérésre történik. Ezzel azt a tévhitet szeretném eloszlatni, hogy egy mint asztrológiában jártas egyén kedvemre tötleném időmet egyes emberek személyiségének, sorsának "elemezgetésével" - bármiféle hasznomra vagy előnyömre.

- Az elhangzott információk az Érkező tulajdonát képezik - íly módon saját belátása szerint dönthet arról, hogy hangfelvételt vagy jegyzetet készít róla - esetleg csak figyelmével vesz részt a beszélgetésben.

- A karmikus törvények értelmében, tanácsokat nem osztogatok, az elhangzott információk fényében, a döntések mindig az Érkező felelősségi körébe tartoznak.

- Senkiről és semmiről nem ítélkezek - mert ehhez sem joga, sem tudása nincs egyetlen embernek sem.

- Eskümnek megfelelően, a halál pontos időpontjáról információkat nem adok.

- Az elemzéseket célszerűnek tartom személyesen megejteni, azért mert írásban a másik emberrel való személyes interakció nem jön létre, energetikailag is csak enyhébb formában. Továbbá még metakommunikációs szinten sem érzékelem a visszajelzésket, amelyek vezethetnek abban, hogy meddig, milyen mélységben mehetek el az információk átadásában. Jellemzően, ha valaki többször jön hozzám - például azért, mert évente szeretné átbeszélni a rá váró aktuális feladatokat -, egyre jobb és célratörőbb kérdéseket tesz fel, jelezve, hogy az évek alatt elhangzott információk folyamatosan érik el a megértés szintjét.

Minden témára igaz, hogy beszélgetés, "interakció" formájában történik - azaz együtt dolgozunk, én az ismereteimet a tudásomat teszem bele, az Érkező a tapasztalatai által lesz képes értelmezni, és visszajelezni azokat. Néha előfoldul, hogy valaki csak meghallgatni kívánja azt, amit én el tudok, szeretnék mondani neki - de egyértelműen az interaktív, közös munka a meghatározóbb.

Lentebb a fent röviden említett témákról írok részletesebben.

Egyzserűbb kérdésekre szívesen válaszolok Facebook-on is, illetve igyekszem aktuális témákról írni az olvasóknak:

Személyiségelemzés: arcok és sorfonal

„Egy adott időpontban született dolog, magán viseli a pillanat valamennyi sajátosságát.” (C.G.Jung)

Az asztrológia része annak az áramlatnak, amely sok ezer éve azt a szemléletet, hitet közvetíti az emberek felé, hogy az élet nem értelem nélküli, hanem célja a fejlődés, mégpedig a lélek fejlődése. Ezen hit szerint a lélek újabb és újabb életre ölt fizikai testet, hogy tapasztalataival gazdagítsa a kollektív tudatot (vagy isteni szférát), és döntésein keresztül lépésenként közelebb kerüljön a teljességhez, a részből az egészhez. Az asztrológiai nézőpont megfelel a keletiek lélekvándorlás tanának és ugyanúgy a karma törvényéről beszél.

A születés pillanata meghatározza a rendelkezésünkre álló képességek és lehetőségek körét, meghatározza a tennivalóinkat, és felölti a lélekre az ehhez szükséges fizikai adottságokat.

Természetesen mindenkinek joga van eldönteni, hogy hisz-e ebben a szemléletben, vagy habókos kapaszkodónak tartja egy látszólag kaotikus világban. Mindenkinek ugyanolyan joga van hinni és követni bármilyen szemléletet, közös utunk az egymás kölcsönös tiszteletben tartására vonatkozhat, amely a "nem ártás" törvényének megfelel. Ma a világon élő emberek között több milliárdan követik ezt a szemléletet, jó estben nem csak hitükben, hanem életmódjukban, egymáshoz való viszonyukban. Ha mégis azt a kérdést tennénk fel, hogy akkor vajon miért van annyi durvaság a világban? Csak jusson eszünkbe a Fény és Árnyék jelensége, és ebben a kettősségben az Árnyék jelentősége - nélküle lehetetlen lenne a fejlődés az élet során.

Sok tapasztalatom árulkodik arról, hogy az emberek egyszerűen arra hivatkozva utasítják el a szakrális tanításokat, mert  nem tudják megtapasztalni őket. A valóság az, hogy azért nem tudják, mert nem töltenek elég időt tanulással és gyakorlással. Itt most néhány olvasóban felháborodást kelthetek, míg mások érdeklődve olvassák tovább írásomat, és megint mások csendben elmosolyodnak.. Minden szakrális tanítás megtapasztalással alátámasztható, a magam részéről mindig is ezt tanácsoltam mindenkinek. Nem azért, hogy bárki bármit elhiggyen, hanem, mert valós tudás csak saját tapasztalat által szerezhető. Ezen tapasztalatok megszerzésének egyetlen kritériuma, hogy elég ideig mélyedjen el a tanulmányozásban és gyakorlásban az ember. Persze kérdezhetném egyszerűen azt is, hogy láttál-e már olyan 100 méteres síkfutó olimpiai bajnokot, aki születetten 10 másodperc alatt futotta le a távot? Vagy világújító találmányáért Nobel-díjast, aki anyagtejjel szívta magába a tudását? Ugye nem. A szakrális tudásokra ugyanez igaz. Miért is lenne másképp? 

A születetés pillanatában felrajzolt asztrológiai képlet tartalmaz minden információt, amely képességeinkről, a bennünk élő személyiségrészekről, a köztük lévő nézeteltérésekről, az általuk adott jó és nehezebb tulajdonságainkról tájékoztat. Türköm, tükröm mondd meg nékem.. ahogy a mesében is elhangzik. Szembenézni magunkkal annyit tesz, mint őszintének és kíváncsinak lenni, és tudatosság által felelősséget vállalni magunkért és dolgainkért. Akárcsak egy alapos pszichoterápiás munka, az asztrológia is a tükörbenézés lehetőségét kínálja. A két módszer harmonikusan kiegészítheti egymást, míg az asztrológia a személyiségről belső világáról azonnal és kendőzetlenül mesél, addig a pszichoterápia alaposan és lassan átdolgozza ezeket a belső személyiségrészeket. Az asztrológia nem terápiás történet, hanem diagnosztikus. Ezért az asztrológus nem tanácsokkal él, hanem ismereteket ad át – annak felelősségét tudatása csiszolásával ellensúlyozva. Minden ember maga felelős a sorsáért, azt ő maga senkire át nem ruházhatja, és senki nem veheti át azt tőle – sem szándékkal, sem saját személyiségéből fakadó tanácsokkal. Hisz épp döntéseink tesznek minket azzá, akik vagyunk – azok tehetnek minket felelősségteljes, hiteles emberekké.

"Az ember nem azáltal világosodik meg, hogy a fény alakjait képzeli maga elé, hanem azáltal, hogy tudatosítja a sötétséget." C.G.Jung

Egy személyiségelemzésre szánt első találkozás alkalmával jómagam a Fa vázát szeretem felrajzolni. Láttatni a Fény és az Árnyékokat, színpadra hívni a legfontosabb belső szereplőket, akik Fa törzsét és legvastagabb ágait adják, a gyökereket, amelyekből a Fa táplálkozik, a környezetet, amelyben létezik, amellyel harcol vagy együttműködik, és az irányt, amerre növekszik.

„Lelki fejlődésünk csak úgy lehetséges, hogy elfogadjuk magunkat  úgy, ahogy vagyunk, és megpróbáljuk komolyan élni a ránk bízott életet”. (C.G.Jung)

Kulcstényező lehet a külvilágnak mutatott arcunk – ezt hívja perszónának a pszichológia -, a Maszk és a Belső Mélymag, a Belső Én közötti különbség megvilágítása – tapasztalatom szerint sok probléma származik abból, hogy a kettő összekeveredik, fontossági sorrendjük felcserélődik. Oka ennek mindig van, mely rendszerint szocializációnkban keresendő, mindenekelőtt szüleinkkel való kapcsolatunk alakulásában.  Családi kötelékeink szövetét, és abban elfoglalt helyünket világossá kell tenni az első lépések között.

Karma és szabad akarat

Választásaink karmikus feladatunkhoz visznek közelebb vagy távolabb, ezért nagyon fontos, hogy ezzel a lehetőséggel felelősséggel, tudatosan éljünk.

Feltételezem, hogy az Olvasó számára nem ismeretlen a „karma” fogalma. Olyan feladatokat, eseményeket takar, amelyeket jelen életünkben meg kell tapasztalnunk. Jogunkban áll kerülni, mint „macska a forró kását”, elfogadni vagy elfutni előle – a szabad akarat lehetősége megadatott számunka.

A szabad akarat nem más, mint a hozzáállás szabadsága.

Keresztje mindenkinek van - a Szaturnusz áll valahol mindenki horoszkópjában.

Egy keleti számára - legyen hindu vagy buddhista - nem kérdés ez a kérdés. Elfogadás és alázat van, együttműködés és figyelem van. Figyelem arra, hogy milyen színt mutat a jelzőlápma. Az asztrológia olyan, mint egy jelzőlámpa. Elmondja, ha nem menj arra, mert neked arra "az út zárva van". Esteleg azt jelzi, hogy várj még..nem jött el az ideje. Vagy bíztat, hogy lépj rá az útra, kétségeid és félelmeid ellenére, mert "az a te utad", már ott van a lába előtt. A nyugati embernek sok gondja abból származik, hogy annyira az individum vágyteremtő képességében hisz, hogy nem is tudja elképzelni egy felettes törvény létezését. Hiába kereszt-ény és jár templomba, és hiába beszél a pszichológiai a kolletktív tudatról.. lehet, hogy érti, de nem ÉLI azt. Pedig a kereszt-énység ősi forrása azt is tanítja, hogy "Legyen meg a te akaratod..", és maga a nevében szereplő "kereszt" a Szaturnusz, így a Sors, a Karma szimbóluma.

Karma, szabad akarat, karmikus választások, Sors, horoszkóp, radix, döntések

A mai nyugati ember küzd. Célokért, vágyakért. Abban hisz, hogy csak akarni kell, csak hinni benne, és bármit elérhetünk. Egy keleti ezt idegen füllel hallgatja.

Amikor valamiért nagyon küzd az ember, és kínkeservesen is alig halad előre, azt mondjuk "tűzzel, vassal küzd", vagy "fogvicsorgatva". A vas és a fog is a Szatnurnusz szimbolumtárának lakója. És amikor ennek ellenére kudarcba fullad az ügy, azt mondjuk, hogy "beletört a foga". A törés is a Szaturnusz szimbóluma.

Törés, kudac akkor jön létre, ha nem vagyunk Áramlatban saját utunkon, és olyan dologért vagy akkor küzdünk, amikor vagy amerre nekünk "az út zárva van".

Egyszerű példa az, hogy ha mondjuk egy mérnök családban művészi adottságú gyermek születik, ne próbájon ezen gyermek a szülei útjára lépni, mert annak nagyon rossz vége lesz. Túlzás persze Mennyországnak és Pokolnak nevezni karmikusan helyes és nehezítő döntéseink következményeit... de az mindenesetre biztonsággal kijelenthető, hogy jelentősen megnehezíthetjük szekerünk útját, ha nem arra húzzunk, amerre számunka járható ösvény van.  Áramlatban lenni, annyi, mint a megfelelő irányba haladni, nem szembe úszni. Benne lenni. Tudatossággal és figyelemmel, nem másfelé, másról álmodni.

Enerváltság... ugye ismerős? Ha azt tesszük, ami a dolgunk, ha "helyünkön vagyunk", akkor vannak forrásaink, amelyek táplálnak minket. Ha nem a saját ösvényünkön vagyunk.....akkor jobb lenne visszatérni. Mielőtt kiégünk és fáradtságunkban már csak az út szélére tudunk leülni, de visszamenni az útkereszteződésig és a másik ösvényre fordulni, már nem futja energiánkból.

Jobban tesszük, ha maradunk a régi népi bölcsességnél: "főzz azzal, amid van". És ha megfelelő elszántsággal tesszük ezt kiváló eredmény születhet belőle. Pontosabban csak ekkor születhet kiváló eredmény.

Rajtunk múlik milyen könnnyen hajtunk fejet annak a jótanácsnak, hogy: "Maradj mindig a sárga úton!"

"Rajtad áll vagy bukik."

Az asztrológia elmondja az Érkezőnek, hogy milyen faladatokat kaptunk, hogyan viszonyulunk ezen feladatainkhoz, mikor van vele sok dolgunk stb.

Arról már nem nyújt információkat, hogy ezen hozzáállásunk mellett vagy épp ellenére, vállaljuk-e keresztünket vagy kitérünk előle, esetleg kézzel-lábbal küzdünk ellene. Ez már a magasabb tudatosság szintje, ami a szellem szférájába tartozik.

Hétköznapi értelemben ez annyit tesz, hogy „rajtad áll” mit kezdesz vele. Az asztrológus megrajzolhatja a sárga utat, de rajtunk áll, hogy rajta maradunk-e vagy letérünk róla, hogy végig megyünk-e rajta, vagy nehézségek esetén megtorpanunk, esetleg visszafordulunk.

„A Bölcs uralkodik a csillagzatán, a Balga engedelmeskedik annak.” (A. Szt. Tamás)

„Szabad akarat az, amikor az ember azt teszi, amit tennie kell” (C.G.Jung)

„Frodó: A Gyűrű bár ne került volna hozzám, és ne történt volna mindez. Gandalf: Mind így van ezzel, aki hasonló időket megél, de a döntés nem rajta áll. Nekünk arról kell döntenünk, mihez kezdjünk az idővel, ami nekünk megadatik.„ (A Gyűrűk Ura)

 "A bölcs elfogadja a világot, úgy ahogy van, nincsenek félelmei és nincsenek céljai. Megbékélt a mulandósággal, és nem törekszik többre, mint ami a halállal elmúlik. Rálát a dolgokra, mert összhangban van velük. Csak annyira avatkozik be, amennyire az élet áramlása megköveteli." (B.Hellinger)

Az idős emberek arcára van írva ez a legfontosabb tudnivaló feladatainkkal kapcsolatban: nem az különböztet meg minket, hogy bármelyikünk is kivételt képezne és ne lenne komoly, nehezen megoldható problémája, feladata az életben, hanem az, hogy miképpen állunk hozzá nehézségeinkhez.

Örökségeink

Örökségeink nem csak genetikusan kódoltak, hanem a psziché szintjén is. Tulajdonságaink gyakran emlékeztetnek rég volt családtagjainkra, döntéseink sokszor követik a szüleinktől hallott tanácsokat.

Bár tanácsok sokszor jó szándékkal érkeznek hozzánk, és bár egyszerű őket követni, sokszor mégis tévútra vezetnek minket. Egyszerűen azért, mert aki adja, a saját szemszögéből vonja le azokat, és nem a miénkből látja a dolgokat. 

Sok tapasztalatom van arról, hogy mennyire fontos lehet annak eldöntése, hogy követjük-e az őseink által kijárt utat vagy ellenkező irányba kell indulnunk – legyőzve belső bűntudatunkat, ám követve karmikus feladatainkat.

Az asztrológia információkat ad arról, hogy mely részeinket örököltük őseinktől, édesapánktól vagy édesanyankától (illetve az ő "águkról"), amelyet tudatosan vagy tudattalanul, de tovább viszünk életünkben. Őseink bennünk élnek. Akkor is, ha soha nem találkoztunk velük, vagy nincsenek róluk emlékeink. Tisztelettel adózunk nekik. Vagy megvetéssel elutasítjuk őket. Vagy helyettük is tovább szenvedünk. És még sok változat létezik...

Számtalan személyes tapasztalatom bizonyítja, hogy az asztrológiai milyen remekül működik együtt a Hellingeri családállítás rendszerével. A család az asztrológia szerint is egy jó modellezhető rendszer, amelybe a születő gyermek beilleszkedik, hogy heyle legyen a rendszerben, szeretet és gondoskodást kapjon. A beilleszkedés módjáról mesél az asztrológia, és arról is, hogy ez a beilleszkedési séma ellentétes-e saját, egyéni személyiségünkkel vagy sem. Ha ellentétes, akkor nagy figyelmet kell örökségünknek fordítani, mert tévútra futhat életünk szekere. Amennyiben ez a helyzet áll fenn, minden esetben javasolni szoktam a családállítást. Az ugyanis elvágja a nem kívánatos örökség szálait, általa képesek vagyunk visszaadni őseinknek a hozzájuk tartozó, tőlük érkező örökségeinket, és az oldás által megerősíti az életünket szolgáló, őseinktől származó energiákat.

Az örökség természetesen nem mindig ellentétes a mi utunkkal. Abban az esetben az asztrológiai megmutatja a tükörben, hogy "kitől mit kaptunk", kinek mely képességünket köszönhetjük. Ebben az esetben nem lesz tévút, rossz döntés vagy betegség a vége örökségeink követésének. 

Olyan is előfordul, hogy valakinek generációkat kell visszaugrania ahhoz, hogy a megfelelő örökség forrását, energiáját megtalálja maga számára.

Amikor a szülőktől nem tudja átvenni az örökséget, mert az nincs összhangban személyiségével, feladataival - de gyökértelenül egyikőnk sem érkezik. Ilyenkor vissza lehet gombojítani a ősök fonalát, és megtalálni valakit, akihez kapcsolódni tud az illető. Ebben az esetben így találja meg helyét az illető a család rendszerében, így tud kapcsolódni a család energiájához, a casládból származó energiaforráshoz.

Psziché és szóma

Lélek és test. Egy rendszer két oldala, ám a kettő közötti együttműködés nem feltétlenül harmonikus. Ellentétes működéseik, egymásnak feszülésük sokszor testi tünetekben hívja fel magára a figyelmet. Egyszerűen nincs más mód, hogy az ellentétes erőkből származó feszültség felszínre kerülhessen. Ezek a tünetek jellemzően betegségek arcát öltik.

Így jutunk el ahhoz a megközelítéshez, hogy betegségeink üzennek nekünk – valamit, odabentől. Mindenki tudja, hogy ha hosszú ideje nem volt módja pihenni és fáradt, könnyen belefut egy megfázásba, egy influenzába. Súlyosabb betegségeink is hasonló úton keletkeznek, csak kialakulásuk több időt és tartós „szemellenző” attitűdöt igényel. A lélek egy része, egy vagy több belső szereplője segítséget kér.

"Csak a betegség után értettem meg, milyen fontos, hogy igent mondjunk a tulajdon sorsunkra. Mert ilyen módon jön létre egy olyan én, amely akkor sem vall kudarcot, hogyha fölfoghatatlan dolog történik vele. Olyan én, amelyik kitart, elviseli az igazságot és megbirkózik a világgal meg a sorssal. Akkor még a vereségből is győzelem kovácsolható. Semmi sem kuszálódik össze - sem kint, sem bent; a tulajdon folytonosságunk ugyanis helyt állt az élet és az idő áradatával szemben. De ez csakis akkor történik így, ha az ember nem avatkozik bele tolakodóan a sors terveibe." (C.G.Jung)

Néha nem egyszerű az okokat megfejteni, de jellemzően még több tudatosságot és erőt igényel a feszültségek oldása, az ellentétes késztetések közti egyensúly megtalálása vagy évek óta mély nyomot kijáró szokásaink, hiedelmeink megváltoztatása.

"Megvan hozzá az erőnk, hogy megváltoztassuk sorsunkat. Hatalmunkban áll megváltoztatnunk a személyiségünket. Rendelkezünk azzal az erővel, hogy életünk egész folyását megváltoztassuk és új irányba tereljük. Mindazonáltal van egy akadályozó tényező, mégpedig viselkedési mintáink. Személyiségünket viselkedési mintáink alkotják, szokásaink pedig azért alakulnak ki, mert bizonyos cselekvéseket, vagy gondolatokat újra és újra addig ismétlünk, míg tudattalanná nem válnak. Végül megrögzött szokássá válnak. Ha megértjük, hogy minden szokásunkat valamely tettünk vagy gondolatunk ismételgetésének egyszerű módszere alakítja ki, akkor megtanulhatunk egy másik módszert is: ez pedig a szokások megsemmisítése és megváltoztatása."

(Szvámi Ráma)

Vannak esetek, amikor a külső szemlélődő számára érthetetlen helyzetek maradnak fenn hosszú ideig. Ezek a szituációk, kapcsolatok minden esetben azért léteznek változtatás nélkül továbbra is - hiába szenved tőlük az illető -, mert a helyzetből származó előnyök még mindig jelentősebbek, mint a hátrányok. Asztrológiai szemszögből ezeknek a helyzetnek az előnyei és hátránya világosan kirajzolódnak, sőt gyökereik forrása is beazonosításra kerülhet - így felismerhető az illető számára, hogy kinek a mintáját viszi tovább, sokszor öntudatlanul. A felismerés mindig megteremti a tudatos változtatás lehetőségét.

Az asztrológus nem orvos és nem varázsló, közreműködése abban segíthet, hogy felismerjük és kimondjuk az ellentétes késztetéseinket, vágyainkat, belső szereplőinket, és esélyt adjunk saját magunk számára a tudatos harmonizálás iránti lépések megtételére. Küzdelem és tartós munka belső munka nélkül azonban egy ilyen probléma megoldása nem megy, ezért csoda helyett egy kulcsot kaphatunk a kivezető alagúthoz – de az alagúton már elsősorban magunkra számíthatunk, a lélek oldaláról megtámogatva egy jó terapeuta, míg fizikai oldalról egy jó orvos vagy természetgyógyász által. A megfelelő módszer kiválasztásában az asztrológia szintén segítséget nyújthat.


Úton......avagy a "jövendölésekről"

Az asztrológia ezen oldaláról, tapasztalataim szerint sok téves, homályos elképzelés él a köztudatban. Van, akinek ezzel kapcsolatban egy üveggömbjébe mélyedő alak jelenik meg, másoknak talán egy saját kútfőjéből ötletbörzét gyártó figura, megint másoknak egy pontos recepttel előálló jós jelenik meg lelki szemei előtt. Nos, az asztrológus se egyik, se másik, bár nem kizárt, hogy valóban van kristálygömbje (a kristályok energetikai hatásával együttműködés céljából), és lehet, hogy valóban fejlett megérzései segítik munkáját (például meditációs jártassága révén), de nézzünk egy kicsit tisztábban a pohárba. Az asztrológiai minden tudása analógikus gondolkodásban és szimbolikus nyelven van kódolva. És bár valóban rendelkezik a „jövőbe látás” képességével, de nem abban az értelemben, ahogy az emberek sokszor képzelik. Információkat szolgáltat arról, hogy:

  • Milyen típusú élmények várnak ránk az egyes életterületeinken
  • Nehézségekre vagy könnyű sikerekre számíthatunk
  • Segítséget kapunk-e az úton
  • Mely döntéseink fulladhatnak kudarcba, és melyeknek jött el az ideje
  • Hol legyen a fókuszok, mire kell jobban figyelnünk
  • Tisztázzuk le ellentétes szándékainkat, vágyainkat, hogy elkerüljük a káros következményeket
  • Miért érdemes harcolnunk és miért nem
  • Mely döntések milyen következményekkel járhatnak
  • Mely problémánk jelenhet meg egészségügyi tünetekben és milyenekben
  • Egyes vágyaink megvalósításának ideje van vagy épp nem...

Stb.

Az asztrológia az „idő tudománya” névre is hallgat, már az alapképletünk is egy időpillanat minőségét őrzi, kódoltan tárolva abban az ezen életre vonatkozó legfontosabb ismereteket. Így természetszerűleg a jövőre vonatkozó „időzítésekben” nagy segítségünkre lehet.

Ezt a típusú elemzést rendszerint évente szoktuk elvégezni, nagyjából a születésnap környékén. Az asztrológia számára ugyanis akkor kezdődik az új esztendő. Ebből a megközelítésből mindenkinek saját szilvesztere van. A "nagyjából" annyit jelent, hogy a születésnap +/- egy hónapos idősávjában, de inkább előtte érdemes. A hagyomány és a saját tapasztalatom is azt mutatja, hogy a születésnap előtt pár héttel már kezdenek érzékelhetővé válni az emberek számára azok a tendenciák, amelyekről a beköszöntő új évre vonatkozó horoszkóp rámutat. Olyan is van természetesen, hogy valakinek, valami  miatt nagyon fontossá válik az aktuális hatásokról információt kapni - például egy váratlan döntéshelyzet miatt -, erre is van mód, bár ilyenkor az ember számára a fel/rákészülés helyett már csak az azonnali tűzoltás lehetősége marad. 

Én úgy szoktam fogalmazni, hogy az asztrológia "jövendölő" képessége olyan, mintha a 8 sávos futópályán a stratvonalhoz készülődő futó mellé odalép valaki és azt súgja neki: figyelj a kettes pályán a kanyar után akadály lesz, a hármason szabad az út, az ötössel nem lesz dolgod, a nyolcast inkább felejtsd el ezen a futamon. Ja! És a hármason futóra figyelj...nem tisztességesek a szándékai, de az egyesen futóra számíthatsz. Úgy vélem, nem elhanyagolható ajándék ez az információ, mielőtt a startpisztoly eldördül...

Gyermekeink személyisége...: a babahoroszkópok világa

".....Gyermekeitek általatok érkeznek, de nem belőletek.
És bár veletek vannak, nem birtokolhatjátok őket.
Adhattok nekik szeretetet, de gondolataitokat nem adhatjátok.
Mert nekik saját gondolataik vannak.
Testüknek adhattok otthont, de lelküknek nem.
Mert az Ő lelkük már a holnap házában lakik, ahová ti
nem látogathattok el, még álmaitokban sem.
Próbálhattok olyanná lenni, mint ők, de ne próbáljátok olyanná tenni őket, mint ti vagytok.
Mert az élet sem halad visszafelé, s nem reked meg a tegnapban.
Ti vagytok az íj, melyről gyermekeitek eleven nyílként röppennek el."
(Kahlil Gibran)

Manapság gyakran keresnek meg szülők, nagyszülők azzal a kéréssel, hogy nézzük meg a született gyermek horoszkópját, mit tudok mesélni róla nekik. Nos, a babahoroszkópok esetén legfontosabbnak a gyermek személyiségének, viselkedésének megismertetését tartom, amellyel a szülők, nagyszülők számára lehetővé válik egy megfigyeléssel alátámasztott, jobban személyiségreszabott nevelés. Maga a nevelési stílus is kirajzolódik a gyermek horoszkópjából, hiszen egy introvertált gyermeket másként kell nevelni, mint egy extrovertált személyiségűt stb. Nagyon fontos annak átbeszélése, hogy hol lesznek ütközési pontok a gyermek és a szülő személyisége között - mert lesznek. A gyermek részben hordozza ősei örökségét - lehet, hogy viselkedésében, lehet, hogy feladataiban -, de sok tekintetben saját utat jár a család történetében. Úgy szoktam ezt nagyon egyszerűen leírni, hogy a gyermek olyan, mint egy háromszög, melynek két alsó sarka az apai és anyai örökség (nem csak maga a szülő, de az egész családi vonal története), csúcsa pedig a gyermek útja, aki egy személyben próbálja "közös nevezőre" hozni a két, sokszor nagyon eltérő örökséget.

A gyermek egyéniségének elismerése, és tisztelete, a személyiségének objektívabb megismerése abban segíthet a szülőnek, hogy integráltabb, teljesebb felnőttet neveljen gyermekéből. A gyermekek szülővel "kompatibilis" tulajdonságai ugyanis gyakran a "jó, az aranyos, a szerethető" kosárba kerülnek be, míg az "inkompatibilis" személyiségjegyek a "nagyon csúnya, rossz vagy, nem szeretlek" kategóriába lesznek betolva. Így jön lére a szocializáció során a megosztottság a személyiségben, melyenek következtében pedig az a hiedelem, hogy ha "ezt" teszem, szeretni fognak, ha "azt" utálni. Természetes, hogy a szülő számára lesz/van nehezebben kezelhető része a gyermek személyiségének, de nem tanácsos ezt "rossz vagy" címkével ellátni, mert ezzel komoly személyiségzavarokat alakíthatunk ki gyermekünkben.

A gyermek ugyanolyan, mint mi: Árnyék és Fény.

A felnőttek horoszkópjainak átbeszélésével szemben - ahol maga az Érkező tudja megítélni, hogy mennyire érzi magáénak az elhangzottakat -, gyermekek horoszkópjánál mindig azt szoktam javasolni a szülőnek, nagyszülőnek, hogy kezdje megfigyelni a gyereket, ahogyan cseperedik, hogy valóban megjelenik-e a viselkedésében, mindaz, amiről beszéltünk.

A gyermekhoroszkópok elemzése nagy segítséget nyújhat abban, hogy tisztázzuk mi az, amivel biztosan nehézsége lesz a gyermeknek, mi az, amiben tehetséges - ennek megfelelően az ovi, suli megválasztásánál, a különórák, sportirányzatok, hobbik kiválasztásánál is személyiségreszabottan jobb döntést hozhat a szülő, mint asztrológiai információk hiányában. A későbbiek folyamán így sokkal jobb lehetőséget biztosíthat gyermeke számára, hogy személyiségének megfelelő pályát válasszon és énazonosabb döntéseket hozzon.

Gyermekhoroszkópokat írásban is lehet kérni, amely kifejezetten a gyerek habitusával, képességeivel, neki megfelelő nevelési módszerekkel, problémás - fejlesztendő területekkel foglalkozik. Célja, hogy segítsen a szülőnek jobban együttműködni a gyermekkel, és a csiszolatlan gyémántból a képességeivel összehangban lévő legértékesebb ékkő megszületését segítse elő. Terjedelme kb 20 oldal körül szokott lenni, és akár képeskönyvnek is beköthető, ajándékként átadható a friss szülőknek. Illetve a szülő maga is örökségül adhatja majd át a felcserperedett gyerekének, amikor eléri azt az intellektuális befogadási szintet. Sokan őrzi meg gyermeküknek a babanaplót, a kórházi szalagot stb, ugyanígy őrizhető és adható át egy ilyen személyiséelemzés is.

Kapcsolataink világa

Párkapcsolat, szülő-gyerek kapcsolat, munkakapcsolat.....

Sokféle kapcsolat létezik. Kapcsolataink közös sajátossága, hogy rajtuk keresztül teljesebb lesz személyiségünk, életünk. Minden kapcsolatban mint fogaskerekek illeszkednek össze a partnerek, pótolva egymás hiányosságait. Minél fontosabb, nagyobb hiányosságunkat pótolja - és ezáltal hívja fel arra a figyelmet a Másik -, annál több időt fog mellettünk tölteni. Egyszerűen azért, mert a nehezebb dolgok megtanulásához több időre, több csiszolódásra van szükségünk. Ha közös "projektünk" bevégeztett, akkor útjaink elválnak. Mindenki csak addig marad egy kapcsolatban, amíg annak oka, célja van.

Leggyakrabban párkapcsolati kérdésekben keresnek meg az emberek. Akkor is, ha van párjuk és sokszor akkor is, ha épp nincs. A párkapcsolati témájú beszélgetések nem a legegyszerűbb terület - sem nekem, sem az Érkezőnek. Ennek elsősorban az a bizonyos "pótoljuk egymás hiányosságait" törvény az oka, amelyet fentebb ismeretettem, illetve a "csak addig maradunk egymás mellett" törvénye. Az első azért nehezítő tényező, mert a történetnek 2 oldala van: egyrészt a Másik segít "megoldani" olyan helyzeteket, feladatokat, amelyekkel eddig nem sokra mentem. Másrészt viszont Ő Más, mint én és ez a másság a hiányosságaimra, a nehezen kezelhető tulajdonságokra hívja fel a figyelmemet. Itt jön be a "karmikus kapcsolatok" kérdésköre is.

A karmikus kapcsolataink azt jelenti, hogy valakinek - egyikünknek vagy mindkettőnknek -, befizetendő csekkje van a másik számlájára. Tartozunk neki. A tartozás kiegyenlítése sokszor nem éppen kellemes. Azonban pont ettől leszünk "karmikusan" összekapcsoltak, ezért vonzza egymást annyira a két ember. A vonzás mellett azonban idővel a "tartozás" nehézségei is megjelennek, és itt kezdődhetnek a gondok a kapcsolatban. Egy hosszú kapcsolatban mindig van karmikus "tartozás", így lesznek komoly nehézségek.

Az a kapcsolat, amely hosszú, ámbár ilyen kölcsönös tartozással nem jellemezhető, valójában egy "altató", amelyben nem sok dolga van egymással a partnereknek. Az ilyen helyzeteknek számos káros következménye lehet, ezekben az esetekben szembesülni kell az Érkezőnek a valós helyzettel - másként nem képes a kiutat megtalálni. Másként az asztrológus nem segíthet.

A másik törvény elfogadása sem kevésbé kellemes: csak addig maradunk egymás mellett, amig van mit tanulnunk vagy törlesztenünk egymás irányába. Az elengedés kérdésköre nagyon nehéz terület. Akkor is, ha párkapcsolatot, akkor is ha munkahelyet, akkor is, ha egy életet veszítünk el. Elengedés nélkül azonban az Élet nem létezik, hiszen a változás, az áramlat állandó - az eszünkkel mindannyian tudjuk ezt. Sok problémás helyzetet az szül, hogy elengedés hiányában stagnálás következik be az életben - ilyen esetben az asztrológus dolga, hogy az elengedésre, a továbblépésre hívja fel a figyelmet.

Az ókori ember számára az elengedés ugyanúgy nehéz, ám természetes jelenség volt.

Tudatosságukat ebben a kérdésben jelzi, hogy  még egy mitológiai alakot is rajzoltak, aki ezen feladatunk felett rendelkezik és őrködik. Ők voltak a Moirák.

A mitológia szerint három Moira gondoskodott arról, hogy minden csak addig létezzen, amig rendeltetése van. Az első Moira megfonta a lét fonalát, a második kimérte azt, a harmadik pedig ollóval a kezében...elvágta azt.

Emberi kapcsolatainkban mai rohanó világunkban azonban sokszor az is gondot jelent, hogy megfelelő egyensúly alakuljon ki munkahelyünk és magánéletünk között. Gyakori, hogy erről kell beszélgetnünk. Kapcsolatainkra szánt időnk döntő fontosságú lehet, Az idő lehetőséget teremt egymás megismerésére, összehangolódásra, közös programok - közös életünk megteremtésére. Idő és figyelem nélkül azonban semmilyen mag nem nő meg, nem virágzik és nem hoz terméseket.

"Az idő, amit a rózsádra vesztegettél: az teszi olyan fontossá a rózsádat."

Bármelyik témában is szeretnél beszélgetni, a horoszkópodra szükségünk lesz.